Følg os på Facebook

KLIMASKOV OG LIVSTRÆER

Turleder: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild Kommune

OBS: Download gerne appen ”Livstræer” inden turen og medbring din smartphone.

Som et led i Rebild kommunes klimauger kan du tage med på tur i Mosskoven og høre om skovens klimamæssige betydning på globalt plan såvel som lokalt plan. Hvorfor er træer vigtige for klimaet, og hvorfor er gamle træer vigtige for skovens liv. Vi afprøver appen ”Livstræer” for at fremtidssikre enkelte af træerne, der så skal stå urørte til evig tid.

Sted : P-pladsen ved Mosskovpavillionen
Startdato : 17-03-2018 kl. 10:00:00
Slutdato : 17-03-2018 kl. 13:00:00
Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk