Hvalpsundruten - regional cyklerute nr. 29

Den 75 km lange natursti følger forløbet af den nedlagte jernbane mellem Nibe og Hvalpsund, og kommer igennem flere af Himmerlands skønne naturområder.

Størstedelen af ruten er asfalteret, kun en lille del er grusbelagt. Fra Nibe til Haubro følger stien den gamle banestrækning, hvilket betyder at der kun er ubetydelige stigninger i terrænet. De sidste 15 km mod Hvalpsund går ruten gennem et mere bakket terræn på ujævnt underlag.

Ruten har i Nibe forbindelse til Bjergbanestien, der følger den nedlagte jernbane mellem Nibe og Svenstrup. Fra Svenstrup er der cykelsti gennem Østerådalen til centrum af Aalborg.

Læs Naturstyrelsens detaljerede beskrivelse af ruten her

Folderen om Bjergbanestien kan hentes på Aalborg Kommunes hjemmeside