REBILD BAKKER GENNEM 100 ÅR - PÅ 2 TIMER
05-07-2018

Torsdag den 5. juli kl. 19-21

Mødested: Rebildporten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping

Turleder: Rebildguide Peter Henneby

OBS: Fodtøj til op og ned ad bakker/trapper

Pris: 25 kr. kontant eller via Mobile Pay til guiden på dagen

Som start på turen ser vi på bygningerne rundt om parkeringspladsen på toppen af Rebild Bakker. Ved indgangen til Nationalparken hører vi om minder fra 2. Verdenskrig og udvandringen til Amerika. På Rebild Bakkers højeste punkt ser vi de specielle Rebild-bøge og nyder udsigten over Gravlev Ådal. På vej ned hører vi bl.a. om krybskytten Lars Kjær og i bunden af bakkerne lidt om træer og buske samt den navnkundige skovrider Jens Hvass. Næsten oppe standser vi ved 4. juli-festpladsen.