VILDE BLOMSTERS DAG PÅ FREDES ENG I SVENSTRUP
17-06-2018

Dato: Søndag den 17. juni 2018 kl. 10 til 12

Mødested: Dall Møllevej, ved en markvej th. i selve svinget efter nedkørsel fra broen over jernbanen i Svenstrup.

Turleder: Jørgen Balslev Hansen, Terkel Arnfred og Anne Marie Steffensen

OBS: Evt. gummistøvler og en kop kaffe

Fredes eng i Svenstrup blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening, så engen efter mange år igen kan blive afgræsset. Med i projektet hører, at områdets planteliv bliver fulgt i en 5-årig periode, og at græsningens betydning formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og kultureng, et vandløb og et par søer.

Da engens flora endnu ikke er kortlagt, kan vi sikkert øge artslisten betydeligt. Engen har ikke været gødet i mange år.