FUGLE- OG VANDRETUR TIL DIGET VED HAVNØ
21-04-2018

FUGLE- OG VANDRETUR TIL DIGET VED HAVNØ 

Lørdag d. 21. april kl. 8-10
Mødested: Parkeringsarealet ved den store driftsbygning, Havnøvej 38, 9560 Hadsund

Turledere: Fuglekender Sven Wemmelund og Svens Grønkjær Madsen, Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. Medarrangør er Havnø Gods.

OBS: Husk beklædning afhængigt af vejret og medbring gerne kikkert. Turen er ca. 5 km.

Turen vil gå via Havnø Mølle, gennem Lunden (skoven) og over marken ud til diget langs fjorden. Vi vil på turen lytte til fuglesangen og se på fuglene i skoven og i det åbne land. Fra digerne kigger vi på vade- og andefuglene ved og på fjorden og evt. trækkende fugle. Sidste år hørte og/eller så vores fuglekender godt 40 forskellige arter.