ROLD SKOVS BIODIVERSITET
03-05-2018

Dato: Torsdag den 3. maj kl. 18.30-21.00
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej – ved søen
Turleder: Morten Brynildsen, Aalborg Zoo
OBS: Turen er uegnet for gangbesværede og klapvogne
Pris: 50 kr. Billet købes på www.aalborgzoo.dk
Denne guidede tur går til en del af den statslige del af Rold Skov, hvor Naturstyrelsen i stigende grad arbejder for at øge biodiversiteten. Mange truede arter er knyttet til meget gammel skov med vådområder, skovlysninger, veterantræer og dødt ved. Vi ser på skovens variation og kommer bl.a. forbi vandhuller, tætvoksende rødgraner, græsenge, ældgammel bøgeskov og en af egnens karakteristiske kilder. Alle steder med deres helt særegne artsliv.