RIGKÆR, KILDEVÆLD OG OVERDREV I KASTBJERG ÅDAL OG LAMBÆKDAL
21-05-2019

Tirsdag den 21. maj kl. 18.30-21.30.

Mødested: Parkeringsplads på Hemvej mellem Hemvej nr. 22 og Felinghøjvej

Turleder:  Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune og Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening

OBS: Rigkærene ligger i fugtige områder så husk gummistøvler. Medbring kaffe, lup og kikkert.

Tilmelding: Ikke nødvendig men yderligere oplysninger kan fås hos Per Edgar Jørgensen på peredgar2@mail.dk, telefon 26788520.

 

Kastbjerg Ådal er i EU’s Natura 2000-direktiver blevet udpeget

som Habitatområde H223. Ådalen indeholder en af landets største forekomster af naturtypen rigkær, og under turen vil vi stifte bekendtskab med mange af rigkærets karakteristiske planter. I Lambækdal finder vi værdifulde kildevæld og overdrev.