SPÆNDENDE NATUR VED MARIAGER FJORD
19-06-2019

Dato: Onsdag den 19. juni kl. 19-21

Mødested: P-pladsen ved Hjerritsdal Mølle (Ved Hjerritsdalvej 1)

Turleder: Anders Horsten, biolog, Mariagerfjord Kommune

OBS: Turen foregår i kuperet terræn, så den egner sig ikke for gangbesværerede. Afhængigt af vejret kan der være vådt og mudret på stierne, så solidt fodtøj anbefales.

 

Det varierede landskab langs Valsgård Bæk er levested for et væld af spændende arter. Området er netop blevet gennemgået af dygtige biologer, og på denne tur vil vi se nogle af de fugle og planter, man har fundet i området. Vi vil også høre noget om den naturpleje, de lokale lodsejere udfører sammen med Mariagerfjord Kommune for at sikre områdets natur.