PROJEKT ÅBNING AF ØSTER Å
13-06-2019

Torsdag den 13. juni kl. 19-21

Mødested: På pladsen foran Musikkens Hus i Aalborg

Turledere: Landskabsarkitekt Karen Luise Winther Høgsbro og naturvejleder Esben Buch

OBS: Turen starter ved Musikkens Hus og slutter på Godsbanearealet

 

Tag med på en spændende aftenvandring med fokus på det strategisk vigtige projekt ”Åbning af Øster Å” og om åen som den rekreative forbindelse fra Østerådalen til Limfjorden. Projektet står på tre ben, som er byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål. Hør nyt om Østerå gennem Karolinelund, som er indarbejdet i den helhedsplan, som danner grundlag for parkens fremtid. Undervejs fortælles der også om den fine fauna med bl.a. vandstære og oddere, der knytter sig til Østerå og om baggrunden for de plantevalg, der er foretaget.