VILDE BLOMSTERS DAG PÅ FREDES ENG I SVENSTRUP
16-06-2019

Søndag den 16. juni 2019 kl. 10-12

Mødested: Fra Svenstrup følges Dall Møllevej over jernbanebroen. Kør ind ad markvejen til højre i selve svinget efter nedkørsel fra broen. 

Turleder: Jørgen Balslev Hansen, Terkel Arnfred og Anne Marie Steffensen

OBS: Evt. gummistøvler og kaffe

 

Fredes eng i Svenstrup blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening. Lokale dyreholdere sørger for, at engen bliver afgræsset. Med i projektet hører, at områdets planteliv nøje bliver fulgt i en 5-årig periode, og at græsningens betydning formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og kultureng, kilde, vandløb og et par søer.