BÆVERARRANGEMENT I VESTHIMMERLAND
31-03-2019

Søndag den 31. marts kl. 10-12

Sted: Østerkrat 11, 9240 Nibe

Turleder: Vildkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen, Naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune i samarbejder med lodsejerne i Østerkrat.

www.naturekspeditionen.dk

 

Naturvandring på private arealer langs Sønderup å i Østerkrat, hvor bæverne er aktive. Turen indledes med kort informationsmøde, hvor man kan møde lodsejeren, vildtkonsulenten og naturvejlederen.