AFLYST: BÆVERARRANGEMENT I VESTHIMMERLAND
22-03-2020

BÆVERARRANGEMENT I VESTHIMMERLAND

Dato: Søndag den 22. marts kl. 10-12.

Mødested: Østerkrat 11, 9240 Nibe

Arrangør: Vildkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen, Naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune i samarbejder med lodsejer Jens Jørgen Kristansen m.fl. i Østerkrat. www.naturekspeditionen.dk

Børne- og familievenlig: (X)

Naturvandring på private arealer langs Sønderup å i Østerkrat, hvor bæverne er aktive. Turen indledes med et kort informationsmøde, hvor man kan møde lodsejeren, vildtkonsulenten og naturvejlederen.